Geo- en vastgoeddata op locatie:

De Vlinder

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPdeVlinder2013
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPdeVlinder2013-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-04-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.252 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 948 6,65%
- Groen (art. 3) 948 6,65%
Tuin 1.398 9,81%
- Tuin (art. 4) 1.398 9,81%
Verkeer 5.624 39,46%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 5.624 39,46%
Wonen 6.283 44,08%
- Wonen (art. 6) 6.283 44,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 14.252 100,00%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 7) 14.252 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan De Vlinder vastgesteld 26-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Vlinder ontwerp 07-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woongebied I vastgesteld 18-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
mededelingen Besluit uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 26-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Deijkers L.M.P., te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Voorjaarsnota 2019, ligt ter inzage in de hal van gemeentehuis Maerten van Heemskerckplein 1, te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving winkelcentrum Europaplein 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Starterslening 2019 gemeente Beverwijk 13-05-2019 13-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hongarijestraat Heemskerk detail
Slowakijestraat Heemskerk detail
Oostenrijkstraat Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox