Geo- en vastgoeddata op locatie:

De Velst - deel 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPdevelst2015
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPdevelst2015-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 17-07-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 06-08-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 31.046 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 5.673 18,27%
- Groen (art. 3) 5.673 18,27%
Maatschappelijk 11.091 35,72%
- Maatschappelijk - 1 (art. 4) 10.095 32,52%
- Maatschappelijk - 2 (art. 5) 996 3,21%
Verkeer 14.284 46,01%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 14.284 46,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 31.045 100,00%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 7) 31.045 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan De Velst - deel 1 vastgesteld 26-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Velst - deel 1 ontwerp 17-07-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woongebied I vastgesteld 18-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Y. Kara te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, C.F.G. Eilers te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, H. Oosterwold te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, G.S. Madan te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Wegsleepverordening gemeente Heemskerk 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Velst Heemskerk detail

Meer weten over adressen?