De Velst - deel 2 woningbouw

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPdevelst2018
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPdevelst2018-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-12-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.195 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 3.671 32,79%
- Groen (art. 3) 3.671 32,79%
Tuin 3.056 27,30%
- Tuin (art. 4) 3.056 27,30%
Verkeer 1.445 12,91%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 1.445 12,91%
Wonen 3.023 27,00%
- Wonen (art. 6) 3.023 27,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 11.195 100,00%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 7) 11.195 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
De Velst - deel 1 detail kaart
De Velst - deel 1 detail kaart
Woongebied I detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Gonçalves Rodrigues P.J., te Heemskerk. detail
19.1609874 verleende vergunning voor het tijdelijk aanbrengen van een dam met duiker in een waterloop voor de bouw van een appartementengebouw aan de Simon van Haerlemstraat in Heemskerk detail
Verordening raadsondersteuning 2019 detail
Algemene plaatselijke verordening 2019 detail
Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, A.Y. Tochev te Heemskerk. detail

Vergunningen in de gaten houden?