Geo- en vastgoeddata op locatie:

De Velst - deel 2 woningbouw

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPdevelst2018
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPdevelst2018-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-12-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.195 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 3.671 32,79%
- Groen (art. 3) 3.671 32,79%
Tuin 3.056 27,30%
- Tuin (art. 4) 3.056 27,30%
Verkeer 1.445 12,91%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 1.445 12,91%
Wonen 3.023 27,00%
- Wonen (art. 6) 3.023 27,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 11.195 100,00%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 7) 11.195 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan De Velst - deel 1 vastgesteld 26-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Velst - deel 1 ontwerp 17-07-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woongebied I vastgesteld 18-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, S.F. Schekkerman te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heemskerk 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland - Haarlemmermeer - IJmond 12-04-2019 12-06-2019 detail
omgevingsvergunning Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk uitbreiden van de huisvesting van het kind jeugd centrum Heliomare, te Heemskerk. 05-04-2019 05-06-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk uitbreiden van de huisvesting van het kind jeugd centrum Heliomare aan De Velst 1, te Heemskerk. 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.