Geo- en vastgoeddata op locatie:

Duingebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPduingebied2011
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPduingebied2011-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 30-05-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.090.562 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 91.548 0,65%
- Bedrijf (art. 3) 91.548 0,65%
Horeca 338 0,00%
- Horeca (art. 4) 338 0,00%
Natuur 9.840.068 69,83%
- Natuur (art. 5) 9.840.068 69,83%
Recreatie 500.032 3,55%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 6) 490.169 3,48%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 7) 9.863 0,07%
Verkeer 13.005 0,09%
- Verkeer (art. 8) 13.005 0,09%
Water 3.642.069 25,85%
- Water (art. 9) 3.642.069 25,85%
Wonen 3.502 0,02%
- Wonen (art. 10) 3.502 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 14.090.562 100,00%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 11) 72.188 0,51%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 12) 14.007.338 99,41%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 13) 11.036 0,08%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 4.119.672 29,24%
geluidzone - industrie (art. 16) 4.119.672 29,24%
Milieuzone 9.808.129 69,61%
milieuzone - waterwingebied (art. 16) 9.808.129 69,61%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Wijk aan Zee voorontwerp 15-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Standplaatsen, terrassen en parkeren concept 25-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 vastgesteld 17-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 ontwerp 08-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Castricum, herziening regels vastgesteld 11-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Verleende vergunning activiteit openbare weg, aan buurtcentrum d'Evelaer voor een kunst- en muziekfestival op 26 mei 2019, te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Deijkers L.M.P., te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Voorjaarsnota 2019, ligt ter inzage in de hal van gemeentehuis Maerten van Heemskerckplein 1, te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving winkelcentrum Europaplein 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van tuinhuis op tuincomplex De Goede Verwachting, te Heemskerk. 10-05-2019 10-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Duinweg Heemskerk detail
Kraaiennest Heemskerk detail
Kruisberg Heemskerk detail
Rijksstraatweg Heemskerk detail
Wim Mensinkstraat Heemskerk detail
Zwarteweg Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox