Dirk van der Leckstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPdvdlekstr2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPdvdlekstr2010-OH01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-06-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 703 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 145 20,59%
- tuin (art. 3) 145 20,59%
Wonen 558 79,41%
- wonen (art. 4) 558 79,41%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Woongebied I detail kaart
Dirk van der Leckstraat detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende vergunning activiteit openbare weg, voor het houden van het evenement ‘Timmerdorp Heemskerk 2019’ van 19 augustus tot en met 22 augustus 2019, locatie De Schuilhoek aan de Van Bronckhorststraat 1, te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Gonçalves Rodrigues P.J., te Heemskerk. detail
19.1609874 verleende vergunning voor het tijdelijk aanbrengen van een dam met duiker in een waterloop voor de bouw van een appartementengebouw aan de Simon van Haerlemstraat in Heemskerk detail
Algemene plaatselijke verordening 2019 detail
Verordening raadsondersteuning 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dirk van der Leckstraat Heemskerk detail

Meer weten over adressen?