bestemmingsplan Het Groene Balkon

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPgroenebalkon2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPgroenebalkon2010-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 04-05-2011
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 23.276 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 11.111 47,73%
- Groen (art. 3) 11.111 47,73%
Tuin 1.554 6,67%
- Tuin - 1 (art. 4) 363 1,56%
- Tuin - 2 (art. 5) 1.191 5,12%
Verkeer 5.127 22,03%
- Verkeer (art. 6) 5.127 22,03%
Water 1.918 8,24%
- Water (art. 7) 1.918 8,24%
Wonen 3.567 15,32%
- Wonen (art. 8) 3.567 15,32%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
bestemmingsplan Het Groene Balkon detail kaart
bestemmingsplan Het Groene Balkon detail kaart
Broekpolder Heemskerk 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, van Eekelen, A.M., te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Straşnei. S., te Heemskerk. detail
Verleende omgevingsvergunning, uitbouw berging voorzijde woning aan de Stroomwal 49, te Heemskerk. detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een balkon op de eerste verdieping aan de Stroomwal 13, te Heemskerk. detail
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbouw stenen berging aan de voorzijde van de woning aan de Stroomwal 49, te Heemskerk. detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Stroomwal Heemskerk detail

Meer weten over adressen?