Geo- en vastgoeddata op locatie:

Centrum Heemskerk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPhkcentrum2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPhkcentrum2010-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 09-10-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 493.608 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 3.938 0,80%
- Bedrijf (art. 3) 3.938 0,80%
Centrum 47.536 9,63%
- Centrum - 1 (art. 4) 33.269 6,74%
- Centrum - 2 (art. 5) 10.242 2,07%
- Centrum - 3 (art. 6) 4.025 0,82%
Dienstverlening 2.255 0,46%
- Dienstverlening (art. 7) 2.255 0,46%
Gemengd 6.200 1,26%
- Gemengd - 1 (art. 8) 4.985 1,01%
- Gemengd - 2 (art. 9) 1.216 0,25%
Groen 30.700 6,22%
- Groen (art. 10) 30.700 6,22%
Horeca 778 0,16%
- Horeca (art. 11) 778 0,16%
Kantoor 4.768 0,97%
- Kantoor (art. 12) 4.768 0,97%
Maatschappelijk 37.991 7,70%
- Maatschappelijk (art. 13) 37.991 7,70%
Tuin 35.619 7,22%
- Tuin (art. 14) 35.619 7,22%
Verkeer 185.921 37,67%
- Verkeer (art. 15) 36.519 7,40%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 149.402 30,27%
Water 3.254 0,66%
- Water (art. 17) 3.254 0,66%
Wonen 134.647 27,28%
- Wonen (art. 18) 134.647 27,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 478.726 96,99%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 19) 3.525 0,71%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 20) 274.566 55,62%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 21) 20.055 4,06%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 22) 180.581 36,58%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 19.145 3,88%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 26.1) 2.237 0,45%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 26.2) 974 0,20%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 26.3) 4.865 0,99%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 26.4) 3.435 0,70%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 26.5) 7.633 1,55%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning standplaatsen straathandel vastgesteld 15-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Carel van Manderstraat vastgesteld 28-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Carel van Manderstraat ontwerp 13-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum Heemskerk vastgesteld 25-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum Heemskerk ontwerp 09-10-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Verleende vergunning activiteit openbare weg, organiseren van een muziek evenement “Stoeppop” op zondag 30 juni 2019 van 15.00 tot 23.00 uur op de hoek Kerkweg / Ruysdaelstraat, te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Wegafsluiting, op zondag 30 juni 2019 rondom Ruysdaelstraat/Kerkplein, te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, H. Oosterwold te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Wegsleepverordening gemeente Heemskerk 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, M. Mire Mohamed, te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Anthonie Verherentstraat Heemskerk detail
Bachstraat Heemskerk detail
Beethovenstraat Heemskerk detail
Bilderdijkstraat Heemskerk detail
Bonckenburchstraat Heemskerk detail
Brederostraat Heemskerk detail
Burgemeester Nielenplein Heemskerk detail
Carel van Manderstraat Heemskerk detail
Constantijn Huygensstraat Heemskerk detail
Cornelis Groenlandstraat Heemskerk detail

Meer weten over adressen?