Centrum Heemskerk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPhkcentrum2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPhkcentrum2010-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 493.608 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 3.938 0,80%
- Bedrijf (art. 3) 3.938 0,80%
Centrum 47.536 9,63%
- Centrum - 1 (art. 4) 33.269 6,74%
- Centrum - 2 (art. 5) 10.242 2,07%
- Centrum - 3 (art. 6) 4.025 0,82%
Dienstverlening 2.255 0,46%
- Dienstverlening (art. 7) 2.255 0,46%
Gemengd 6.200 1,26%
- Gemengd - 1 (art. 8) 4.985 1,01%
- Gemengd - 2 (art. 9) 1.216 0,25%
Groen 30.700 6,22%
- Groen (art. 10) 30.700 6,22%
Horeca 778 0,16%
- Horeca (art. 11) 778 0,16%
Kantoor 4.768 0,97%
- Kantoor (art. 12) 4.768 0,97%
Maatschappelijk 37.991 7,70%
- Maatschappelijk (art. 13) 37.991 7,70%
Tuin 34.734 7,04%
- Tuin (art. 14) 34.734 7,04%
Verkeer 185.889 37,66%
- Verkeer (art. 15) 36.519 7,40%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 149.370 30,26%
Water 3.254 0,66%
- Water (art. 17) 3.254 0,66%
Wonen 135.564 27,46%
- Wonen (art. 18) 135.564 27,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 478.726 96,99%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 19) 3.525 0,71%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 20) 274.566 55,62%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 21) 20.055 4,06%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 22) 180.581 36,58%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 20.234 4,10%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 26.1) 2.237 0,45%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 26.2) 974 0,20%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 26.3) 4.865 0,99%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 26.4) 3.435 0,70%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 26.5) 7.633 1,55%
wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 26.6) 221 0,04%
wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 26.7) 657 0,13%
wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 26.8) 211 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
standplaatsen straathandel detail kaart
Carel van Manderstraat detail kaart
Carel van Manderstraat detail kaart
Centrum Heemskerk detail kaart
Centrum Heemskerk detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende vergunning activiteit openbare weg, voor het organiseren van een boekenmarkt op het Burgemeester Nielenplein op zaterdag 31 augustus 2019, te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Gonçalves Rodrigues P.J., te Heemskerk. detail
19.1609874 verleende vergunning voor het tijdelijk aanbrengen van een dam met duiker in een waterloop voor de bouw van een appartementengebouw aan de Simon van Haerlemstraat in Heemskerk detail
Algemene plaatselijke verordening 2019 detail
Verordening raadsondersteuning 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Anthonie Verherentstraat Heemskerk detail
Bachstraat Heemskerk detail
Beethovenstraat Heemskerk detail
Bilderdijkstraat Heemskerk detail
Bonckenburchstraat Heemskerk detail
Brederostraat Heemskerk detail
Burgemeester Nielenplein Heemskerk detail
Carel van Manderstraat Heemskerk detail
Constantijn Huygensstraat Heemskerk detail
Cornelis Groenlandstraat Heemskerk detail

Meer weten over adressen?