Geo- en vastgoeddata op locatie:

Centrum Heemskerk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPhkcentrum2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPhkcentrum2010-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 493.608 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 3.938 0,80%
- Bedrijf (art. 3) 3.938 0,80%
Centrum 47.536 9,63%
- Centrum - 1 (art. 4) 33.269 6,74%
- Centrum - 2 (art. 5) 10.242 2,07%
- Centrum - 3 (art. 6) 4.025 0,82%
Dienstverlening 2.255 0,46%
- Dienstverlening (art. 7) 2.255 0,46%
Gemengd 6.200 1,26%
- Gemengd - 1 (art. 8) 4.985 1,01%
- Gemengd - 2 (art. 9) 1.216 0,25%
Groen 30.700 6,22%
- Groen (art. 10) 30.700 6,22%
Horeca 778 0,16%
- Horeca (art. 11) 778 0,16%
Kantoor 4.768 0,97%
- Kantoor (art. 12) 4.768 0,97%
Maatschappelijk 37.991 7,70%
- Maatschappelijk (art. 13) 37.991 7,70%
Tuin 34.734 7,04%
- Tuin (art. 14) 34.734 7,04%
Verkeer 185.889 37,66%
- Verkeer (art. 15) 36.519 7,40%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 149.370 30,26%
Water 3.254 0,66%
- Water (art. 17) 3.254 0,66%
Wonen 135.564 27,46%
- Wonen (art. 18) 135.564 27,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 478.726 96,99%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 19) 3.525 0,71%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 20) 274.566 55,62%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 21) 20.055 4,06%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 22) 180.581 36,58%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 20.234 4,10%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 26.1) 2.237 0,45%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 26.2) 974 0,20%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 26.3) 4.865 0,99%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 26.4) 3.435 0,70%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 26.5) 7.633 1,55%
wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 26.6) 221 0,04%
wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 26.7) 657 0,13%
wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 26.8) 211 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning standplaatsen straathandel vastgesteld 15-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Carel van Manderstraat vastgesteld 28-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Carel van Manderstraat ontwerp 13-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum Heemskerk vastgesteld 25-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum Heemskerk ontwerp 09-10-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Verleende vergunning activiteit openbare weg, voor het organiseren van een Fashion evenement op 11 mei 2019 op het Burgemeester Nielenplein, te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, S.F. Schekkerman te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heemskerk 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
overig Verleende vergunning activiteit openbare weg, voor het organiseren Fashion evenement op Burgemeester Nielenplein op zaterdag 13 april 2019 van 12.30 tot 17.00uur, te Heemskerk. 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland - Haarlemmermeer - IJmond 12-04-2019 12-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Anthonie Verherentstraat Heemskerk detail
Bachstraat Heemskerk detail
Beethovenstraat Heemskerk detail
Bilderdijkstraat Heemskerk detail
Bonckenburchstraat Heemskerk detail
Brederostraat Heemskerk detail
Burgemeester Nielenplein Heemskerk detail
Carel van Manderstraat Heemskerk detail
Constantijn Huygensstraat Heemskerk detail
Cornelis Groenlandstraat Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox