Geo- en vastgoeddata op locatie:

Heemskerkerduin en Noorddorp

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPhkduin2009
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPhkduin2009-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 02-06-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.122.225 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 3.502.042 68,37%
- Agrarisch (art. 3) 3.502.042 68,37%
Bedrijf 70.000 1,37%
- Bedrijf (art. 4) 70.000 1,37%
Cultuur en ontspanning 1.674 0,03%
- Cultuur en ontspanning (art. 5) 1.674 0,03%
Detailhandel 7.546 0,15%
- Detailhandel (art. 6) 7.546 0,15%
Horeca 2.598 0,05%
- Horeca (art. 7) 2.598 0,05%
Maatschappelijk 1.118 0,02%
- Maatschappelijk (art. 8) 1.118 0,02%
Natuur 714.592 13,95%
- Natuur (art. 9) 714.592 13,95%
Recreatie 146.377 2,86%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 10) 101.087 1,97%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 11) 45.289 0,88%
Sport 112.890 2,20%
- Sport (art. 12) 112.890 2,20%
Verkeer 197.956 3,86%
- Verkeer (art. 13) 197.956 3,86%
Water 16.257 0,32%
- Water (art. 14) 16.257 0,32%
Wonen 349.177 6,82%
- Wonen (art. 15) 349.177 6,82%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 265.452 5,18%
Leiding - Leidingstrook (art. 16) 265.452 5,18%
Waarde 4.240.382 82,78%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 17) 199.719 3,90%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 18) 2.886.089 56,34%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 19) 1.154.574 22,54%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 2.111.410 41,22%
geluidzone - industrie (art. 22) 2.111.410 41,22%
Milieuzone 369.765 7,22%
milieuzone - waterwingebied (art. 22) 369.765 7,22%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Wijzigingsplan Luttik Cie 1 Heemskerk vastgesteld 01-08-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Luttik Cie 1 Heemskerk ontwerp 11-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 vastgesteld 17-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Recreatiepark te Heemskerk vastgesteld 13-10-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 ontwerp 08-09-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Verleende vergunning activiteit openbare weg, aan buurtcentrum d'Evelaer voor een kunst- en muziekfestival op 26 mei 2019, te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Deijkers L.M.P., te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Voorjaarsnota 2019, ligt ter inzage in de hal van gemeentehuis Maerten van Heemskerckplein 1, te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving winkelcentrum Europaplein 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van tuinhuis op tuincomplex De Goede Verwachting, te Heemskerk. 10-05-2019 10-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Cieweg Heemskerk detail
Duindoornweg Heemskerk detail
Duinweg Heemskerk detail
Het Laantje Heemskerk detail
Hondsbosseweg Heemskerk detail
Kerkweg Heemskerk detail
Kleine Houtweg Heemskerk detail
Krochtweg Heemskerk detail
Luttik Cie Heemskerk detail
Noorddorperweg Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox