Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, 1e herziening 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPhkduin2013
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPhkduin2013-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-02-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.122.225 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 31.961 0,62%
- Agrarisch (art. 3) 31.961 0,62%
Bedrijf 641 0,01%
- Bedrijf (art. 4) 641 0,01%
Natuur 2.232 0,04%
- Natuur (art. 5) 2.232 0,04%
Recreatie 21.237 0,41%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 6) 21.237 0,41%
Wonen 5.776 0,11%
- Wonen (art. 7) 5.776 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.788 0,03%
Leiding - Leidingstrook (art. 8) 1.788 0,03%
Waarde 2.777.313 54,22%
Waarde - Archeologie 2 (art. 9) 26.755 0,52%
Waarde - Archeologie 3 (art. 10) 360.033 7,03%
Waarde - Archeologie 4 (art. 11) 1.588.865 31,02%
Waarde - Archeologie 5 (art. 12) 69.215 1,35%
Waarde - Archeologie 6 (art. 13) 373.465 7,29%
Waarde - Archeologie 7 (art. 14) 358.980 7,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 18.516 0,36%
geluidzone - industrie (art. 18.1) 18.516 0,36%
Milieuzone 24.468 0,48%
milieuzone - waterwingebied (art. 18.2) 24.468 0,48%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Wijzigingsplan Luttik Cie 1 Heemskerk detail kaart
Wijzigingsplan Luttik Cie 1 Heemskerk detail kaart
Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 detail kaart
Recreatiepark te Heemskerk detail kaart
Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Gonçalves Rodrigues P.J., te Heemskerk. detail
Algemene plaatselijke verordening 2019 detail
Verordening raadsondersteuning 2019 detail
Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, A.Y. Tochev te Heemskerk. detail
Bekendmaking actieplan geluid 2018-2023, te Heemskerk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Cieweg Heemskerk detail
Duindoornweg Heemskerk detail
Duinweg Heemskerk detail
Het Laantje Heemskerk detail
Hondsbosseweg Heemskerk detail
Kerkweg Heemskerk detail
Kleine Houtweg Heemskerk detail
Krochtweg Heemskerk detail
Luttik Cie Heemskerk detail
Noorddorperweg Heemskerk detail

Meer weten over adressen?