Geo- en vastgoeddata op locatie:

Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPhoutwegen2012
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPhoutwegen2012-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 540.747 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 11.581 2,14%
- Agrarisch (art. 3) 11.581 2,14%
Bedrijf 6.972 1,29%
- Bedrijf (art. 4) 6.972 1,29%
Bedrijventerrein 172.375 31,88%
- Bedrijventerrein - 1 (art. 5) 42.218 7,81%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 6) 130.157 24,07%
Detailhandel 1.380 0,26%
- Detailhandel (art. 7) 1.380 0,26%
Gemengd 49.478 9,15%
- Gemengd (art. 8) 49.478 9,15%
Groen 98.718 18,26%
- Groen (art. 9) 98.718 18,26%
Kantoor 1.357 0,25%
- Kantoor (art. 10) 1.357 0,25%
Maatschappelijk 2.151 0,40%
- Maatschappelijk (art. 11) 2.151 0,40%
Tuin 18.441 3,41%
- Tuin - 1 (art. 12) 18.441 3,41%
Verkeer 97.508 18,03%
- Verkeer (art. 13) 46.031 8,51%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 51.476 9,52%
Water 11.528 2,13%
- Water (art. 15) 11.528 2,13%
Wonen 69.261 12,81%
- Wonen - 1 (art. 16) 69.261 12,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 6.446 1,19%
Leiding - Leidingstrook (art. 17) 6.446 1,19%
Waarde 540.747 100,00%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 18) 22.500 4,16%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 19) 518.247 95,84%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 35.665 6,60%
geluidzone - industrie (art. 23.1) 35.665 6,60%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning standplaatsen straathandel vastgesteld 15-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 vastgesteld 17-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 ontwerp 08-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, 1e herziening 2013 vastgesteld 20-02-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Groene Westrand Beverwijk vastgesteld 14-11-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, S.F. Schekkerman te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heemskerk 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland - Haarlemmermeer - IJmond 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening leerlingenvervoer gemeente Beverwijk 2019 08-04-2019 08-06-2019 detail
overig Vaststelling Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ambachtsring Heemskerk detail
Bastion Heemskerk detail
De Smidse Heemskerk detail
De Veste Heemskerk detail
Het Aambeeld Heemskerk detail
Kleine Houtweg Heemskerk detail
Krayenhofflaan Heemskerk detail
Lijnbaan Heemskerk detail
Oosterbeekplantsoen Heemskerk detail
Rijksstraatweg Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox