Geo- en vastgoeddata op locatie:

Jan van Kuikweg 18

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPjankuikweg18
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPjankuikweg18-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 29-11-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 844 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 58 6,85%
- Tuin (art. 3) 58 6,85%
Verkeer 326 38,64%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 326 38,64%
Wonen 460 54,51%
- Wonen (art. 5) 460 54,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 844 100,00%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 6) 844 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Woongebied I vastgesteld 18-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Verleende vergunning activiteit openbare weg, voor het organiseren van het Zomerfestival Broekpolder in park De Vlaskamp, te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, M. Mire Mohamed, te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Y. Kara te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Wegsleepverordening gemeente Heemskerk 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, G.S. Madan te Heemskerk. 21-06-2019 21-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?