Jan van Polanenstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk Dossier NL.IMRO.0396.BPjanpolanen2013 Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0396.BPjanpolanen2013-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 28.967 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 6.530 22,54%

- Verkeer (art. 4) 10.432 36,01%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 4.831 16,68%

- Water (art. 6) 3.210 11,08%

- Wonen (art. 7) 3.964 13,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 8) 27.289 94,21%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Jan van Polanenstraat