Geo- en vastgoeddata op locatie:

Jan van Polanenstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPjanpolanen2013
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPjanpolanen2013-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-01-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 28.967 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 6.530 22,54%
- Groen (art. 3) 6.530 22,54%
Verkeer 15.263 52,69%
- Verkeer (art. 4) 10.432 36,01%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 4.831 16,68%
Water 3.210 11,08%
- Water (art. 6) 3.210 11,08%
Wonen 3.964 13,68%
- Wonen (art. 7) 3.964 13,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 27.289 94,21%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 8) 27.289 94,21%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Simon van Haerlemstraat ontwerp 18-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Jan van Polanenstraat vastgesteld 25-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Jan van Polanenstraat ontwerp 21-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woongebied I vastgesteld 18-07-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Assumburg / Oud Haerlem vastgesteld 22-12-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een schuur aan de zijkant van de woning grenzend aan openbaar groen aan de Jeronimus Cooymansstraat 4, te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, S.F. Schekkerman te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heemskerk 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland - Haarlemmermeer - IJmond 12-04-2019 12-06-2019 detail
overig Vaststelling Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Jan van Polanenstraat Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox