Bestemmingsplan Kleine Houtweg 31 Heemskerk 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPklhoutweg312010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPklhoutweg312010-on01
Planstatusconcept
Datum planstatus 14-03-2011
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.131 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 270 23,82%
- Tuin (art. 3) 269 23,82%
Wonen 862 76,18%
- Wonen (art. 4) 862 76,18%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen detail kaart
Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen detail kaart
Bestemmingsplan Kleine Houtweg 31 Heemskerk 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van in- en uitritten t.b.v. de opslagloodsen aan de Timmerwerf, te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Straşnei. S., te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, van Eekelen, A.M., te Heemskerk. detail
Aanvraag omgevingsvergunning, isoleren van het dak aan de Rijksstraatweg 71 en 71A, te Heemskerk. detail
Vaststelling concept Milieubeleidsplan 2019-2023, Heemskerk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kleine Houtweg Heemskerk detail

Meer weten over adressen?