Noorderveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPnoorderveld2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPnoorderveld2010-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-03-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.139.186 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.165.790 54,50%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.165.790 54,50%
Groen 26.488 1,24%
- Groen (art. 4) 26.488 1,24%
Horeca 13.540 0,63%
- Horeca (art. 5) 13.540 0,63%
Maatschappelijk 61.419 2,87%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 6) 61.419 2,87%
Natuur 751.157 35,11%
- Natuur (art. 7) 751.157 35,11%
Tuin 2.114 0,10%
- Tuin (art. 8) 2.114 0,10%
Verkeer 42.879 2,00%
- Verkeer (art. 9) 36.138 1,69%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 6.741 0,32%
Water 72.381 3,38%
- Water (art. 11) 72.381 3,38%
Wonen 3.418 0,16%
- Wonen (art. 12) 3.418 0,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 38.095 1,78%
Leiding - Gas (art. 13) 25.215 1,18%
Leiding - Riool (art. 14) 1.983 0,09%
Leiding - Water (art. 15) 10.897 0,51%
Waarde 2.139.186 100,00%
Waarde - Archeologie-1 (art. 16) 261.197 12,21%
Waarde - Archeologie-2 (art. 17) 48.522 2,27%
Waarde - Archeologie-3 (art. 18) 214.074 10,01%
Waarde - Archeologie-4 (art. 19) 1.615.392 75,51%
Waterstaat 75.283 3,52%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 20) 75.283 3,52%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 detail kaart
Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 detail kaart
Buitengebied Castricum, partiële herziening detail kaart
Buitengebied Castricum, herziening regels detail kaart
Buitengebied Castricum, partiële herziening detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Straşnei. S., te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, van Eekelen, A.M., te Heemskerk. detail
Vaststelling concept Milieubeleidsplan 2019-2023, Heemskerk detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, J.A.M. van Lunenburg, te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Ahmed Ali Said, te Heemskerk. detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Marquettelaan Heemskerk detail
Oosterweg Heemskerk detail

Meer weten over adressen?