Geo- en vastgoeddata op locatie:

Noorderveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPnoorderveld2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPnoorderveld2010-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-03-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.139.186 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.165.790 54,50%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.165.790 54,50%
Groen 26.488 1,24%
- Groen (art. 4) 26.488 1,24%
Horeca 13.540 0,63%
- Horeca (art. 5) 13.540 0,63%
Maatschappelijk 61.419 2,87%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 6) 61.419 2,87%
Natuur 751.157 35,11%
- Natuur (art. 7) 751.157 35,11%
Tuin 2.114 0,10%
- Tuin (art. 8) 2.114 0,10%
Verkeer 42.879 2,00%
- Verkeer (art. 9) 36.138 1,69%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 6.741 0,32%
Water 72.381 3,38%
- Water (art. 11) 72.381 3,38%
Wonen 3.418 0,16%
- Wonen (art. 12) 3.418 0,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 38.095 1,78%
Leiding - Gas (art. 13) 25.215 1,18%
Leiding - Riool (art. 14) 1.983 0,09%
Leiding - Water (art. 15) 10.897 0,51%
Waarde 2.139.186 100,00%
Waarde - Archeologie-1 (art. 16) 261.197 12,21%
Waarde - Archeologie-2 (art. 17) 48.522 2,27%
Waarde - Archeologie-3 (art. 18) 214.074 10,01%
Waarde - Archeologie-4 (art. 19) 1.615.392 75,51%
Waterstaat 75.283 3,52%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 20) 75.283 3,52%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 vastgesteld 17-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 ontwerp 08-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Castricum, partiële herziening vastgesteld 11-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Castricum, herziening regels vastgesteld 11-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Castricum, partiële herziening ontwerp 21-01-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, S.F. Schekkerman te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heemskerk 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland - Haarlemmermeer - IJmond 12-04-2019 12-06-2019 detail
overig Vaststelling Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! 05-04-2019 05-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, D.A. Sędzik, te Heemskerk. 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Marquettelaan Heemskerk detail
Oosterweg Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox