Tolweg 4 Heemskerk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPtolweg42012
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPtolweg42012-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 27-09-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.296 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 976 29,62%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 976 29,62%
Wonen 2.319 70,38%
- Wonen - 1 (art. 3) 2.319 70,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.296 100,00%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 5) 3.296 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Tolweg 4 Heemskerk detail kaart
Tolweg 4 Heemskerk detail kaart
Woongebied I detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
19.1666737 verleende vergunning voor het onttrekken en lozen van het grondwater op het oppervlaktewater vanwege bouw van een kelder bij Jan van Kuikweg 146 in Heemskerk detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Ahmed Ali Said, te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Gonçalves Rodrigues P.J., te Heemskerk. detail
Verordening raadsondersteuning 2019 detail
Algemene plaatselijke verordening 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kagerhof Heemskerk detail

Meer weten over adressen?