Geo- en vastgoeddata op locatie:

De Trompet en Tolhek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPtrompet2012
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPtrompet2012-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 24-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 507.811 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 97.750 19,25%
- Bedrijf (art. 3) 83.827 16,51%
- Bedrijf - 1 (art. 4) 13.923 2,74%
Groen 135.862 26,75%
- Groen (art. 5) 135.862 26,75%
Maatschappelijk 63.349 12,47%
- Maatschappelijk (art. 6) 63.349 12,47%
Natuur 52.958 10,43%
- Natuur (art. 7) 52.958 10,43%
Tuin 305 0,06%
- Tuin - 1 (art. 8) 305 0,06%
Verkeer 124.849 24,59%
- Verkeer (art. 9) 81.254 16,00%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 13.502 2,66%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 11) 30.092 5,93%
Water 28.610 5,63%
- Water (art. 12) 28.610 5,63%
Wonen 4.128 0,81%
- Wonen - 1 (art. 13) 4.128 0,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 52.480 10,33%
Leiding - Gas (art. 14) 34.869 6,87%
Leiding - Riool (art. 15) 6.890 1,36%
Leiding - Water (art. 16) 10.721 2,11%
Waarde 507.811 100,00%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 17) 507.811 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 vastgesteld 17-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 ontwerp 08-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 25-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Trompet en Tolhek onherroepelijk 24-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Gemeente Uitgeest, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Molenwerf 22e in Uitgeest, het plaatsen van een scheidingswand in een bedrijfsgebouw 13 februari 2019 (WABO1801829) 20-02-2019 20-04-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Uitgeest, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Stationsplein 1 in Uitgeest, het plaatsen van een container (WABO1900249) 20-02-2019 20-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, P. Rook te Heemskerk. 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, D. Groen te Heemskerk. 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, M.C.S. Muiteman te Heemskerk. 15-02-2019 15-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Communicatieweg Heemskerk detail
De Trompet Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten