Geo- en vastgoeddata op locatie:

De Trompet en Tolhek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPtrompet2012
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPtrompet2012-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 19-11-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 507.811 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 106.119 20,90%
- Bedrijf (art. 3) 83.827 16,51%
- Bedrijf - 1 (art. 4) 22.292 4,39%
Groen 127.148 25,04%
- Groen (art. 5) 127.148 25,04%
Maatschappelijk 63.349 12,47%
- Maatschappelijk (art. 6) 63.349 12,47%
Natuur 52.958 10,43%
- Natuur (art. 7) 52.958 10,43%
Tuin 305 0,06%
- Tuin - 1 (art. 8) 305 0,06%
Verkeer 124.849 24,59%
- Verkeer (art. 9) 81.254 16,00%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 13.502 2,66%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 11) 30.092 5,93%
Water 28.955 5,70%
- Water (art. 12) 28.955 5,70%
Wonen 4.128 0,81%
- Wonen - 1 (art. 13) 4.128 0,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 52.480 10,33%
Leiding - Gas (art. 14) 34.869 6,87%
Leiding - Riool (art. 15) 6.890 1,36%
Leiding - Water (art. 16) 10.721 2,11%
Waarde 507.811 100,00%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 17) 507.811 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 vastgesteld 17-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 ontwerp 08-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 25-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Trompet en Tolhek onherroepelijk 24-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Deijkers L.M.P., te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Voorjaarsnota 2019, ligt ter inzage in de hal van gemeentehuis Maerten van Heemskerckplein 1, te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Uitgeest, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Nabij Lagendijk 13 in Uitgeest, het tijdelijk (max. 5 maanden) plaatsen van een bouwkeet en container met aggregaat 8 mei 2019 (WABO1900730) 15-05-2019 15-07-2019 detail
bestemmingsplan Gemeente Uitgeest, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Middelweg 95c in Uitgeest, het afwijken van het bestemmingsplan om een afhaalmogelijkheid voor kipproducten mogelijk te maken 8 mei 2019 (WABO1900687) 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Uitgeest, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Kromme Sloot 1-133 en 2-64, Benningskamplaan1-22 in Uitgeest, het plaatsen van 20 afmeersteigers (WABO1900827) 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Communicatieweg Heemskerk detail
De Trompet Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox