Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woongebied I

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPwoongebiedI2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPwoongebiedI2010-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-07-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.846.799 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 8.444 0,22%
- Agrarisch (art. 3) 8.444 0,22%
Bedrijf 15.535 0,40%
- Bedrijf (art. 4) 15.535 0,40%
Centrum 16.059 0,42%
- Centrum (art. 5) 16.059 0,42%
Cultuur en ontspanning 4.306 0,11%
- Cultuur en ontspanning (art. 6) 4.306 0,11%
Detailhandel 5.722 0,15%
- Detailhandel (art. 7) 5.722 0,15%
Dienstverlening 2.805 0,07%
- Dienstverlening (art. 8) 2.805 0,07%
Gemengd 55 0,00%
- Gemengd (art. 9) 55 0,00%
Groen 762.942 19,83%
- Groen (art. 10) 762.942 19,83%
Horeca 1.918 0,05%
- Horeca (art. 11) 1.918 0,05%
Kantoor 1.235 0,03%
- Kantoor (art. 12) 1.235 0,03%
Maatschappelijk 245.021 6,37%
- Maatschappelijk - 1 (art. 13) 86.055 2,24%
- Maatschappelijk - 2 (art. 14) 158.966 4,13%
Recreatie 3.400 0,09%
- Recreatie (art. 15) 3.400 0,09%
Sport 6.295 0,16%
- Sport (art. 16) 6.295 0,16%
Tuin 317.530 8,25%
- Tuin - 1 (art. 17) 317.530 8,25%
Verkeer 1.044.986 27,17%
- Verkeer (art. 18) 302.566 7,87%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 742.420 19,30%
Water 189.396 4,92%
- Water (art. 20) 189.396 4,92%
Wonen 1.221.084 31,74%
- Wonen - 1 (art. 21) 1.212.990 31,53%
- Wonen - 2 (art. 22) 8.094 0,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 14.322 0,37%
Leiding - Riool (art. 23) 14.322 0,37%
Waarde 3.845.311 99,96%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 24) 482.669 12,55%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 25) 71.278 1,85%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 26) 3.291.363 85,56%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Winterkoning 2 vastgesteld 13-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Kerkweg 129 te Heemskerk vastgesteld 28-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Coornhertstraat 2016 vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Coornhertstraat 2016 ontwerp 03-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning standplaatsen straathandel vastgesteld 15-04-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, S.F. Schekkerman te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heemskerk 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland - Haarlemmermeer - IJmond 12-04-2019 12-06-2019 detail
overig Vaststelling Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! 05-04-2019 05-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, T.P.H. Nguyen, te Heemskerk. 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
A W Grootestraat Heemskerk detail
Abbenven Heemskerk detail
Adenauererf Heemskerk detail
Aletta Jacobsstraat Heemskerk detail
Anna Blamanhof Heemskerk detail
Anna de Renessestraat Heemskerk detail
Anna Polakstraat Heemskerk detail
Anna Reynvaanstraat Heemskerk detail
Annette Poelmanstraat Heemskerk detail
Annie Romeinstraat Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox