Geo- en vastgoeddata op locatie:

Beethovenstraat 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.OVbeethovenstr2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.OVbeethovenstr2010-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-08-2011
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.598 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Beethovenstraat 2010 12.598 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 12.598 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning standplaatsen straathandel vastgesteld 15-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum Heemskerk vastgesteld 25-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum Heemskerk ontwerp 09-10-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Beethovenstraat 2010 vastgesteld 01-08-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Beethovenstraat 2010 ontwerp 11-04-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
standplaatsvergunning Verleende standplaatsvergunning, vaste standplaats op zondag voor de verkoop bloemen en planten op het Haydnplein, te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Voorjaarsnota 2019, ligt ter inzage in de hal van gemeentehuis Maerten van Heemskerckplein 1, te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Deijkers L.M.P., te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving winkelcentrum Europaplein 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
overig Verleende vergunning activiteit openbare weg, voor het organiseren van het Erikfestival op zaterdag 18 mei 2019 van 18.00 tot 24.00 uur op het trottoir vóór de Nozem en de Non aan de Anthonie Verherenstraat 1, te Heemskerk. 10-05-2019 10-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Beethovenstraat Heemskerk detail
Haydnplein Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox