Omgevingsvergunning nieuwbouw woonhuis Graaf Willem II Laan 25

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk Dossier NL.IMRO.0396.OVgraafwillem2014 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0396.OVgraafwillem2014-VA02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 819 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning nieuwbouw woonhuis Graaf Willem II Laan 25 819 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Graaf Willem II laan