Graaf Willem II laan 26

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.OVgraafwillem26
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0396.OVgraafwillem26-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-04-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.211 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Graaf Willem II laan 26 1.211 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 1.211 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Woongebied I detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van inrit aan de Wagenaarstraat 2, te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Gonçalves Rodrigues P.J., te Heemskerk. detail
Verordening raadsondersteuning 2019 detail
Algemene plaatselijke verordening 2019 detail
19.1609874 verleende vergunning voor het tijdelijk aanbrengen van een dam met duiker in een waterloop voor de bouw van een appartementengebouw aan de Simon van Haerlemstraat in Heemskerk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Graaf Willem II laan Heemskerk detail

Meer weten over adressen?