Kruispunt Tolweg Hoflaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.OVhoflntolweg2014
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0396.OVhoflntolweg2014-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 21 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Kruispunt Tolweg Hoflaan 21 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Kruispunt Tolweg Hoflaan detail kaart
Assumburg / Oud Haerlem detail kaart
Assumburg / Oud Haerlem detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Gonçalves Rodrigues P.J., te Heemskerk. detail
Algemene plaatselijke verordening 2019 detail
Verordening raadsondersteuning 2019 detail
19.1609874 verleende vergunning voor het tijdelijk aanbrengen van een dam met duiker in een waterloop voor de bouw van een appartementengebouw aan de Simon van Haerlemstraat in Heemskerk detail
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van kozijnen aan de Ringmus 38, te Heemskerk. detail

Vergunningen in de gaten houden?