Geo- en vastgoeddata op locatie:

Jonkheergeverslaan 14

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.OVjgeversln142011
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.OVjgeversln142011-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-12-2011
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.390 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Jonkheergeverslaan 14 1.390 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 1.390 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Woongebied II vastgesteld 12-07-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Jonkheergeverslaan 14 vastgesteld 19-12-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Deijkers L.M.P., te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Voorjaarsnota 2019, ligt ter inzage in de hal van gemeentehuis Maerten van Heemskerckplein 1, te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving winkelcentrum Europaplein 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
overig Verleende vergunning activiteit openbare weg, voor het organiseren van een Cultuurmarkt op 18 mei 2019, te Heemskerk. 10-05-2019 10-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Wegafsluiting tijdens de cultuurmarkt op zaterdag 18 mei 2019, centrum Heemskerk. 10-05-2019 10-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Jonkheer Geverslaan Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox