Ritsaertlaan 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.OVritsaertlaan2
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0396.OVritsaertlaan2-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-09-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 65 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Ritsaertlaan 2 65 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Ritsaertlaan 2 detail kaart
Assumburg / Oud Haerlem detail kaart
Assumburg / Oud Haerlem detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Ahmed Ali Said, te Heemskerk. detail
Gewijzigd vastgestelde Omgevingsvisie Uitgeest 2030 detail
Gewijzigd vastgestelde Omgevingsvisie Uitgeest 2030 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanbouw woning met verdieping aan de Communicatieweg 9, te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Gonçalves Rodrigues P.J., te Heemskerk. detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ritsaertlaan Heemskerk detail

Meer weten over adressen?