standplaatsen straathandel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.OVstandplaats2016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0396.OVstandplaats2016-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-04-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 742 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
standplaatsen straathandel 742 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
standplaatsen straathandel detail kaart
Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen detail kaart
Centrum Heemskerk detail kaart
Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen detail kaart
Centrum Heemskerk detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Ahmed Ali Said, te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Gonçalves Rodrigues P.J., te Heemskerk. detail
Verordening raadsondersteuning 2019 detail
Algemene plaatselijke verordening 2019 detail
19.1609874 verleende vergunning voor het tijdelijk aanbrengen van een dam met duiker in een waterloop voor de bouw van een appartementengebouw aan de Simon van Haerlemstraat in Heemskerk detail

Vergunningen in de gaten houden?