Geo- en vastgoeddata op locatie:

standplaatsen straathandel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.OVstandplaats2016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0396.OVstandplaats2016-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-04-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 742 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
standplaatsen straathandel 742 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning standplaatsen straathandel vastgesteld 15-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen vastgesteld 30-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum Heemskerk vastgesteld 25-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen ontwerp 19-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum Heemskerk ontwerp 09-10-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van twee voorgevelkozijnen aan de Johannes Poststraat 48, te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een erker aan de Jan van Bergenstraat 65, te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een schuur aan de zijkant van de woning grenzend aan openbaar groen aan de Jeronimus Cooymansstraat 4, te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, S.F. Schekkerman te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heemskerk 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.