Geo- en vastgoeddata op locatie:

Tribune Ado

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.OVtribuneADO2014
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0396.OVtribuneADO2014-OW01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-08-2014
Teksten

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 0 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
Op deze locatie is geen lokale bekendmaking aanwezig. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?