NL.IMRO.0396.PBfietstunnel2010-CO01

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk Dossier NL.IMRO.0396.PBfietstunnel2010 Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0396.PBfietstunnel2010-VA02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 404 100%

Besluitgebied naam m2 %
NL.IMRO.0396.PBfietstunnel2010-CO01 404 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%