Geo- en vastgoeddata op locatie:

NL.IMRO.0396.PBfietstunnel2010-CO01

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.PBfietstunnel2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.PBfietstunnel2010-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-05-2010
Teksten vaststellingsbesluit   voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 404 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
NL.IMRO.0396.PBfietstunnel2010-CO01 404 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 404 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen vastgesteld 30-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen ontwerp 19-11-2012 detail naar de kaart
projectbesluit NL.IMRO.0396.PBfietstunnel2010-CO01 vastgesteld 20-05-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening leerlingenvervoer gemeente Heemskerk 2019 24-04-2019 24-06-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, nieuwbouw van een woning en schuur (tijdelijke woonruimte in de schuur) aan de Kleine Houtweg 89, te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, S.F. Schekkerman te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heemskerk 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland - Haarlemmermeer - IJmond 12-04-2019 12-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.