tijdelijke ontheffing voorweg 6A

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk Dossier NL.IMRO.0396.TOvoorweg6a Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0396.TOvoorweg6a-ow01 Planstatus concept Teksten besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 20 100%

Besluitgebied naam m2 %
tijdelijke ontheffing voorweg 6A 20 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%