Wijzigingsplan Kleine Houtweg 40-42 Heemskerk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.WPklhoutweg4042
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0396.WPklhoutweg4042-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 26-10-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.348 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 226 9,64%
- Agrarisch - Tuindersgebied (art. 3) 226 9,64%
Overig 2.122 90,36%
- Tuinderswoningen (art. 4) 2.122 90,36%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 2.348 100,00%
overige zone - tuinbouwconcentratiegebied (art. 3) 2.348 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 detail kaart
Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 detail kaart
Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, 1e herziening 2013 detail kaart
Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen detail kaart
Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van in- en uitritten t.b.v. de opslagloodsen aan de Timmerwerf, te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Straşnei. S., te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, van Eekelen, A.M., te Heemskerk. detail
Aanvraag omgevingsvergunning, isoleren van het dak aan de Rijksstraatweg 71 en 71A, te Heemskerk. detail
Vaststelling concept Milieubeleidsplan 2019-2023, Heemskerk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kleine Houtweg Heemskerk detail

Meer weten over adressen?