Wijzigingsplan Oudendijk 27 Heemskerk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk Dossier NL.IMRO.0396.WPoudendijk27 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0396.WPoudendijk27-OW04 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.910 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Tuindersgebied (art. 3) 917 48,03%

- Tuinderswoningen (art. 4) 992 51,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 1.910 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 41.2) 1.910 100,00%

- overige zone - tuinbouwconcentratiegebied (art. 4) 1.910 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Oudendijk