“Kennemerstraatweg 380”

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heiloo
DossierNL.IMRO.0399.OVKennemerstrw380
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0399.OVKennemerstrw380-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-08-2011
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 828 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
“Kennemerstraatweg 380” 828 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 828 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
“Kennemerstraatweg 380” detail kaart
Heiloo Noordoost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Heiloo, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Runxputteweg 24 in Heiloo, het wijzigen van gebruik van bedrijfswoning naar burgerwoning (WABO1901367) detail
Gemeente Heiloo ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Holleweg 149a in Heiloo Omgevingsvergunning 15 augustus 2019 WABO1900907 detail
Gemeente Heiloo, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, 't Loo 22 in Heiloo, het verbouw van het "Open Huis" 't Loo tot appartementen (WABO1901345) detail
Gemeente Heiloo, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Oosterzijweg 98 in Heiloo, het veranderen van de woning (wijziging gevel, verdeling ramen en louvre scherm) 7 augustus 2019 (WABO1901277) detail
19.1713815 verleende vergunning voor het wijzigen van de vergunning 19.1611290 voor het plaatsen van duikers en het graven van een waterloop bij de Vennewatersweg in Heiloo detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kennemerstraatweg Heiloo detail

Meer weten over adressen?