Omgevingsvergunning La Locanda Heiloo B.V.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heiloo
DossierNL.IMRO.0399.OVKennemerstrwg103
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0399.OVKennemerstrwg103-0201
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 61 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning La Locanda Heiloo B.V. 61 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 61 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning La Locanda Heiloo B.V. detail kaart
Heiloo Noordoost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Heiloo, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, 't Loo 22 in Heiloo, het verbouw van het "Open Huis" 't Loo tot appartementen (WABO1901345) detail
19.1713815 verleende vergunning voor het wijzigen van de vergunning 19.1611290 voor het plaatsen van duikers en het graven van een waterloop bij de Vennewatersweg in Heiloo detail
Gemeente Heiloo, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Oosterzijweg 98 in Heiloo, het veranderen van de woning (wijziging gevel, verdeling ramen en louvre scherm) 7 augustus 2019 (WABO1901277) detail
Gemeente Heiloo Concept-beschikking nieuw para-commerciele DHW-, exploitatie- en terrasvergunning 't Trefpunt Heiloo, Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo, verzenddatum besluit 22 juli 2019 (HORECA180054) detail
Archiefverordening WNK 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?