7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan STADSHART WEST 2016 heeft op 08-05-2014 de status vastgesteld gekregen door Den Helder.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Den Helder
Dossier
NL.IMRO.0400.211BPSHWEST2016
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0400.211BPSHWEST2016-VST1
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.553.131 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 2.300 0,15%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 10.353 0,67%

- Detailhandel (art. 5) 1.770 0,11%

- Dienstverlening (art. 6) 12.045 0,78%

- Gemengd (art. 7) 1.122 0,07%

- Groen (art. 8) 81.261 5,23%

- Horeca (art. 1) 201 0,01%

- Kantoor (art. 10) 5.685 0,37%

- Maatschappelijk (art. 11) 100.330 6,46%

- Recreatie (art. 12) 48.811 3,14%

- Sport (art. 13) 17.291 1,11%

- Tuin (art. 14) 91.671 5,90%

- Verkeer (art. 15) 83.523 5,38%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 6.857 0,44%
- Verkeer - Verblijf (art. 17) 424.766 27,35%

- Water (art. 18) 24.645 1,59%

- Wonen (art. 19) 641.419 41,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 20) 390.993 25,17%
- Waarde - Beschermd Stadsgezicht (art. 21) 127.804 8,23%

- Waterstaat - Waterkering (art. 22) 106.349 6,85%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - leiding meet- en regelstation (art. 26) 314 0,02%
- veiligheidszone - lpg - 1 (art. 26) 10.214 0,66%

- vrijwaringszone - dijk (art. 26) 25.320 1,63%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied - A (art. 11) 11.283 0,73%