Bestemmingsplan Hilversum Buitengebied

Bestemmingsplan Hilversum Buitengebied heeft op 30-07-2014 de status onherroepelijk gekregen door Hilversum.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Hilversum
Dossier
NL.IMRO.0402.00bp00buitengeb
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0402.00bp00buitengeb-oh01
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 28.009.300 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschappelijk (art. 3) 3.197.993 11,42%

- Bedrijf (art. 4) 62.295 0,22%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 5) 724 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 7.260 0,03%

- Horeca (art. 7) 13.782 0,05%

- Maatschappelijk (art. 8) 9.557 0,03%
- Maatschappelijk - Conferentieoord (art. 9) 101.875 0,36%
- Maatschappelijk - Medisch (art. 10) 161.396 0,58%
- Maatschappelijk - Militair (art. 11) 672.159 2,40%

- Natuur - Bos en Heidegebied (art. 12) 18.690.697 66,73%
- Natuur - Veenweidegebied (art. 13) 1.476.720 5,27%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 57.125 0,20%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 130.312 0,47%

- Sport (art. 16) 713.844 2,55%

- Tuin (art. 17) 5.352 0,02%

- Verkeer (art. 18) 1.162.853 4,15%
- Verkeer - Luchtverkeer (art. 19) 544.541 1,94%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 287.747 1,03%

- Water (art. 21) 224.826 0,80%

- Wonen - 1 (art. 22) 4.427 0,02%
- Wonen - 3 (art. 23) 59.706 0,21%
- Wonen - 4 (art. 24) 389.932 1,39%
- Wonen - Woonwagenterrein (art. 25) 34.178 0,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 175.260 0,63%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 27) 13.705 0,05%
- Leiding - Riool (art. 28) 13.663 0,05%
- Leiding - Water (art. 29) 153.856 0,55%

- Waarde - Archeologie - Hilversumse Meent - Laag (art. 30) 2.986.547 10,66%
- Waarde - Archeologie - Hoorneboegse Heide eo - Hoog (art. 31) 4.206.679 15,02%
- Waarde - Archeologie - Hoorneboegse Heide eo - Middelhoog (art. 32) 5.289.944 18,89%
- Waarde - Archeologie - Spanderswoud, Corversbos eo - Middelhoog (art. 33) 3.835.088 13,69%
- Waarde - Archeologie - Westerheide, Bussumerheide, Zuiderheide eo - Hoog (art. 34) 3.910.091 13,96%
- Waarde - Archeologie - Westerheide, Bussumerheide, Zuiderheide eo - Middelhoog (art. 35) 1.600.397 5,71%
- Waarde - Archeologie - Zuidoostelijk Bosgebied - Middelhoog (art. 36) 6.180.034 22,06%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 37) 3.778.037 13,49%
- Waarde - Ecologie (art. 38) 80.459 0,29%
- Waarde - Geomorfologie (art. 39) 19.062.117 68,06%
- Waarde - Natuur en landschap (art. 40) 60.629 0,22%

- Waterstaat - Waterkering (art. 41) 322.981 1,15%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - luchtvaartverkeer - 1 (art. 45.2) 931.965 3,33%
- geluidzone - luchtvaartverkeer - 2 (art. 45.3) 6.424.114 22,94%

- milieuzone - plasbrandaandachtsgebied (art. 45.11) 294.951 1,05%

- other: archeologische betekenis - grafheuvels, urnenheuvels en banscheiding (art. 45.9) 104.083 0,37%
- other: beschermde archeologisch rijksmonument (art. 45.6) 1.307.671 4,67%
- other: hoge archeologische waarde (art. 45.5) 225.087 0,80%
- other: militair medegebruik (art. 45.4) 721.799 2,58%
- other: terrein van archeologische betekenis - corversbos (art. 45.7) 706.613 2,52%
- other: terrein van archeologische betekenis - hengstenberg en bosberg (art. 45.8) 295.774 1,06%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 45.10) 1.264 0,00%

- vrijwaringszone - dijk (art. 45.1) 26.082 0,09%