Regeling meervoudige bewoning

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hilversum Dossier NL.IMRO.0402.19pbp02mvbewoning Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0402.19pbp02mvbewoning-oh01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 43.056.249 100%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - regeling meervoudige bewoning - 1 (art. 2) 6.544.778 15,20%
- overige zone - regeling meervoudige bewoning - 2 (art. 2) 36.504.323 84,78%