Veegbestemmingsplan 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hilversum Dossier NL.IMRO.0402.19pbp03veegbp2016 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0402.19pbp03veegbp2016-va01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 42.559.219 100%

Enkelbestemming m2 %
- Detailhandel (art. 18) 1.451 0,00%

- Groen (art. 4) 969 0,00%

- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 4) 2.367 0,01%

- Wonen - 1 (art. 4) 142 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - veegplan2016 - Arenapark (art. 3) 322.302 0,76%
- overige zone - veegplan2016 - Bosdrift (art. 4) 2.279.395 5,36%
- overige zone - veegplan2016 - buitengebied (art. 5) 27.335.036 64,23%
- overige zone - veegplan2016 - De Meent (art. 6) 1.017.489 2,39%
- overige zone - veegplan2016 - Herontwikkeling Anthony Fokkerweg (art. 7) 5.160 0,01%
- overige zone - veegplan2016 - Kamerlingh Onnesweg (art. 8) 1.365.304 3,21%
- overige zone - veegplan2016 - Kerkelanden (art. 9) 819.849 1,93%
- overige zone - veegplan2016 - Kerkelanden Winkelcentrum (art. 10) 33.796 0,08%
- overige zone - veegplan2016 - Laapersboog (art. 11) 10.511 0,02%
- overige zone - veegplan2016 - Melkfabriek (art. 12) 12.889 0,03%
- overige zone - veegplan2016 - Monnikenberg (art. 13) 729.389 1,71%
- overige zone - veegplan2016 - Noord (art. 14) 1.103.245 2,59%
- overige zone - veegplan2016 - Overt Spoor (art. 15) 1.089.922 2,56%
- overige zone - veegplan2016 - Regeling meervoudige bewoning (art. 16) 42.763.240 100,48%
- overige zone - veegplan2016 - Utrechtseweg (art. 17) 1.602.534 3,77%
- overige zone - veegplan2016 - Van Riebeeck Bonairelaan (art. 18) 824.171 1,94%
- overige zone - veegplan2016 - Vreelandseweg (art. 19) 1.493.775 3,51%
- overige zone - veegplan2016 - Woonwijk Anna_s Hoeve (art. 20) 204.021 0,48%