Bedrijventerrein Gildenweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hoorn Dossier NL.IMRO.0405.BPGildenweg Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0405.BPGildenweg-oh01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 113.239 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 79.706 70,39%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 93 0,08%

- Groen (art. 5) 14.070 12,43%

- Verkeer - Railverkeer (art. 6) 5.250 4,64%
- Verkeer - Verblijf (art. 7) 9.770 8,63%

- Water (art. 8) 4.349 3,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 9) 3.628 3,20%

- Waarde - Archeologie 4 (art. 10) 66.708 58,91%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 11) 45.050 39,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 14.1) 24.464 21,60%

- veiligheidszone - bevi (art. 14.2) 25.723 22,72%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Gildenweg