Bedrijventerrein Gildenweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hoorn
DossierNL.IMRO.0405.BPGildenweg
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0405.BPGildenweg-oh01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 02-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 113.239 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 79.799 70,47%
- Bedrijf (art. 3) 79.706 70,39%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 93 0,08%
Groen 14.070 12,43%
- Groen (art. 5) 14.070 12,43%
Verkeer 15.020 13,26%
- Verkeer - Railverkeer (art. 6) 5.250 4,64%
- Verkeer - Verblijf (art. 7) 9.770 8,63%
Water 4.349 3,84%
- Water (art. 8) 4.349 3,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.628 3,20%
Leiding - Gas (art. 9) 3.628 3,20%
Waarde 111.757 98,69%
Waarde - Archeologie 4 (art. 10) 66.708 58,91%
Waarde - Archeologie 5 (art. 11) 45.050 39,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 24.464 21,60%
geluidzone - industrie (art. 14.1) 24.464 21,60%
Veiligheidszone 25.723 22,72%
veiligheidszone - bevi (art. 14.2) 25.723 22,72%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Drechterland Noord 2011, herziening 2014 detail kaart
Bangert en Oosterpolder, herziening parkeernormering detail kaart
Bestemmingsplan Drechterland Noord 2011 detail kaart
Legalisering overkapping Autodemontagebedrijf De Ooijevaar B.V. detail kaart
Bedrijventerrein Gildenweg detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ter inzage legging concept-verordening Wmo 2020 Hoorn detail
Lucas Sinckstraat 8 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING detail
Verleende omgevingsvergunning en afgegeven verklaring van geen bedenkingen Nieuwsteeg 13, Hoorn detail
Voorbereidingsbesluit Breed 31 t/m 37 (oneven) en Kleine Noord 4 t/m 24 (even), Hoorn detail
Verleende omgevingsvergunning en afgegeven verklaring van geen bedenkingen Nieuwe Noord 36, Hoorn detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Gildenweg Blokker detail

Meer weten over adressen?