7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Langedijk heeft op 20-02-2018 de status voorontwerp gekregen door Langedijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Langedijk
Dossier
NL.IMRO.0416.BPBGB2018
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0416.BPBGB2018-vo01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 14.553.814 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.900.941 19,93%
- Agrarisch - Akkerbouw (art. 4) 5.716.310 39,28%

- Bedrijf (art. 5) 91.070 0,63%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 2.502 0,02%

- Groen (art. 7) 24.914 0,17%

- Maatschappelijk (art. 8) 34.321 0,24%

- Natuur (art. 9) 1.589.570 10,92%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 10) 1.993.780 13,70%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 11) 105.673 0,73%

- Sport (art. 12) 21.229 0,15%

- Verkeer (art. 13) 1.244.411 8,55%

- Water (art. 14) 760.101 5,22%

- Wonen (art. 15) 68.921 0,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 16) 44.948 0,31%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 8.725 0,06%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 126.848 0,87%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 20) 1.057.917 7,27%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 21) 13.246.403 91,02%

- Waterstaat - Waterkering (art. 22) 708.388 4,87%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 26.1) 53.877 0,37%

- milieuzone - geurzone 1 (art. 26.2) 41.312 0,28%
- milieuzone - geurzone 2 (art. 26.3) 23.725 0,16%

- overige zone - agrarisch gebied met natuurlijke en recreatieve waarden (art. 26.5) 1.112.886 7,65%
- overige zone - Oosterdelgebied (art. 26.4) 835.998 5,74%

- veiligheidszone - lpg (art. 26.6) 6.904 0,05%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 10,6m (art. 26.7) 91.919 0,63%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 12,6m (art. 26.7) 416.333 2,86%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 4,6m (art. 26.7) 45.790 0,31%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 6,6m (art. 26.7) 56.121 0,39%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 8,6m (art. 26.7) 78.414 0,54%