Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Broek op Langedijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Langedijk
DossierNL.IMRO.0416.BPBOL2012
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0416.BPBOL2012-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 960.684 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 18.338 1,91%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 18.338 1,91%
Bedrijf 39.077 4,07%
- Bedrijf (art. 4) 39.009 4,06%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 68 0,01%
Cultuur en ontspanning 15.101 1,57%
- Cultuur en ontspanning (art. 6) 15.101 1,57%
Detailhandel 145 0,02%
- Detailhandel (art. 7) 145 0,02%
Gemengd 85.158 8,86%
- Gemengd (art. 9) 85.158 8,86%
Groen 74.706 7,78%
- Groen (art. 10) 74.706 7,78%
Horeca 3.490 0,36%
- Horeca (art. 11) 3.490 0,36%
Maatschappelijk 33.788 3,52%
- Maatschappelijk (art. 12) 33.788 3,52%
Sport 38.434 4,00%
- Sport (art. 13) 38.434 4,00%
Tuin 86.319 8,99%
- Tuin (art. 14) 86.319 8,99%
Verkeer 179.239 18,66%
- Verkeer (art. 15) 179.239 18,66%
Water 120.117 12,50%
- Water (art. 16) 120.117 12,50%
Wonen 266.766 27,77%
- Wonen - Dubbel (art. 17) 37.042 3,86%
- Wonen - Rij (art. 18) 74.458 7,75%
- Wonen - Vrijstaand (art. 19) 131.456 13,68%
- Wonen - Woongebouw (art. 20) 23.809 2,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 962.858 100,23%
Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 8.173 0,85%
Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 164.532 17,13%
Waarde - Archeologie 5 (art. 23) 785.904 81,81%
Waarde - Karakteristieke en beeldbepalende panden (art. 24) 4.249 0,44%
Waterstaat 44.645 4,65%
Waterstaat - Waterkering (art. 25) 44.645 4,65%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 4.795 0,50%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 30) 610 0,06%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 30) 694 0,07%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 30) 1.103 0,11%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 30) 1.015 0,11%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 30) 1.035 0,11%
wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 30) 338 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Dorpsstraat 113 te Broek op Langedijk vastgesteld 10-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan bestemming Gemengd Noord- en Zuid-Scharwoude vastgesteld 20-01-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan bestemming Gemengd Noord- en Zuid-Scharwoude ontwerp 10-09-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Dorpsstraat 99, 101, 105 Broek op Langedijk vastgesteld 03-09-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Dorpsstraat 99, 101, 105 Broek op Langedijk ontwerp 18-11-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig 19.01042476 verleende vergunning voor de bouw van een woning en plaatsen beschoeiing op kavel 937, in regionale waterkering naast Westdijk 2, nabij de Laan van Broekhorn in Heerhugowaard 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verleende vergunning A.P.V., collecte tussen 19 mei en 6 juni 2019 in gemeente Langedijk 20-05-2019 20-07-2019 detail
overig Verleende vergunningen A.P.V., 13e Plus Wandel4daagse Alkmaar, 20 en 22 juni 2019 10-05-2019 10-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg ambtelijke fusie Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard 07-05-2019 07-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Sociaal Statuut ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling Heerhugowaard en Langedijk 07-05-2019 07-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Afslag Broek op Langedijk detail
Bakkerspad Broek op Langedijk detail
Boeier Broek op Langedijk detail
Breesloot Broek op Langedijk detail
Bruggesloot Broek op Langedijk detail
Burensloot Broek op Langedijk detail
Dorpsstraat Broek op Langedijk detail
Drogesloot Broek op Langedijk detail
Dromersloot Broek op Langedijk detail
Dubbelebuurt Broek op Langedijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox