Bestemmingsplan Broek op Langedijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Langedijk
DossierNL.IMRO.0416.BPBOL2012
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0416.BPBOL2012-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 960.684 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 18.338 1,91%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 18.338 1,91%
Bedrijf 39.077 4,07%
- Bedrijf (art. 4) 39.009 4,06%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 68 0,01%
Cultuur en ontspanning 15.101 1,57%
- Cultuur en ontspanning (art. 6) 15.101 1,57%
Detailhandel 145 0,02%
- Detailhandel (art. 7) 145 0,02%
Gemengd 85.158 8,86%
- Gemengd (art. 9) 85.158 8,86%
Groen 74.706 7,78%
- Groen (art. 10) 74.706 7,78%
Horeca 3.490 0,36%
- Horeca (art. 11) 3.490 0,36%
Maatschappelijk 33.788 3,52%
- Maatschappelijk (art. 12) 33.788 3,52%
Sport 38.434 4,00%
- Sport (art. 13) 38.434 4,00%
Tuin 86.319 8,99%
- Tuin (art. 14) 86.319 8,99%
Verkeer 179.239 18,66%
- Verkeer (art. 15) 179.239 18,66%
Water 120.117 12,50%
- Water (art. 16) 120.117 12,50%
Wonen 266.766 27,77%
- Wonen - Dubbel (art. 17) 37.042 3,86%
- Wonen - Rij (art. 18) 74.458 7,75%
- Wonen - Vrijstaand (art. 19) 131.456 13,68%
- Wonen - Woongebouw (art. 20) 23.809 2,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 962.858 100,23%
Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 8.173 0,85%
Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 164.532 17,13%
Waarde - Archeologie 5 (art. 23) 785.904 81,81%
Waarde - Karakteristieke en beeldbepalende panden (art. 24) 4.249 0,44%
Waterstaat 44.645 4,65%
Waterstaat - Waterkering (art. 25) 44.645 4,65%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 4.795 0,50%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 30) 610 0,06%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 30) 694 0,07%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 30) 1.103 0,11%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 30) 1.015 0,11%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 30) 1.035 0,11%
wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 30) 338 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning Dorpsstraat 113 te Broek op Langedijk detail kaart
Facetbestemmingsplan bestemming Gemengd Noord- en Zuid-Scharwoude detail kaart
Facetbestemmingsplan bestemming Gemengd Noord- en Zuid-Scharwoude detail kaart
Dorpsstraat 99, 101, 105 Broek op Langedijk detail kaart
Dorpsstraat 99, 101, 105 Broek op Langedijk detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregels Urgenties Heerhugowaard 2019 detail
Intrekken Horecabeleid 2004, gemeente Heerhugowaard detail
Aanwijzingsbesluit Apv DOR detail
Nadere regels loonwaarde en beleidsregels loonkostensubsidie gemeente Heerhugowaard detail
Bouwverordening detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Afslag Broek op Langedijk detail
Bakkerspad Broek op Langedijk detail
Boeier Broek op Langedijk detail
Breesloot Broek op Langedijk detail
Bruggesloot Broek op Langedijk detail
Burensloot Broek op Langedijk detail
Dorpsstraat Broek op Langedijk detail
Drogesloot Broek op Langedijk detail
Dromersloot Broek op Langedijk detail
Dubbelebuurt Broek op Langedijk detail

Meer weten over adressen?