Bestemmingsplan Broek op Langedijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Langedijk Dossier NL.IMRO.0416.BPBOL2012 Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0416.BPBOL2012-va01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 960.684 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 18.338 1,91%

- Bedrijf (art. 4) 39.009 4,06%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 68 0,01%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 15.101 1,57%

- Detailhandel (art. 7) 145 0,02%

- Gemengd (art. 9) 85.158 8,86%

- Groen (art. 10) 74.706 7,78%

- Horeca (art. 11) 3.490 0,36%

- Maatschappelijk (art. 12) 33.788 3,52%

- Sport (art. 13) 38.434 4,00%

- Tuin (art. 14) 86.319 8,99%

- Verkeer (art. 15) 179.239 18,66%

- Water (art. 16) 120.117 12,50%

- Wonen - Dubbel (art. 17) 37.042 3,86%
- Wonen - Rij (art. 18) 74.458 7,75%
- Wonen - Vrijstaand (art. 19) 131.456 13,68%
- Wonen - Woongebouw (art. 20) 23.809 2,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 8.173 0,85%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 164.532 17,13%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 23) 785.904 81,81%
- Waarde - Karakteristieke en beeldbepalende panden (art. 24) 4.249 0,44%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 44.645 4,65%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 30) 610 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 30) 694 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 30) 1.103 0,11%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 30) 1.015 0,11%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 30) 1.035 0,11%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 30) 338 0,04%