Bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Langedijk Dossier NL.IMRO.0416.BPNSZS2012 Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0416.BPNSZS2012-va02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.146.004 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 32.476 1,51%

- Bedrijf (art. 4) 6.679 0,31%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 584 0,03%

- Bedrijventerrein -2 (art. 6) 67.051 3,12%

- Detailhandel (art. 7) 1.740 0,08%

- Dienstverlening (art. 8) 8.403 0,39%

- Gemengd (art. 9) 177.546 8,27%

- Groen (art. 10) 143.968 6,71%

- Horeca (art. 11) 5.651 0,26%

- Maatschappelijk (art. 12) 93.895 4,38%

- Recreatie - Volkstuinen (art. 13) 3.117 0,15%

- Sport (art. 14) 67.039 3,12%

- Tuin (art. 15) 178.668 8,33%

- Verkeer (art. 16) 536.970 25,02%

- Water (art. 17) 155.920 7,27%

- Wonen - Dubbel (art. 18) 89.638 4,18%
- Wonen - Rij (art. 19) 316.447 14,75%
- Wonen - Vrijstaand (art. 20) 195.832 9,13%
- Wonen - Woongebouw (art. 21) 64.374 3,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 22) 7.856 0,37%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 23) 290.862 13,55%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 24) 1.847.287 86,08%
- Waarde - Karakteristieke en beeldbepalende panden (art. 25) 7.886 0,37%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone 1 (art. 29.1) 84.261 3,93%
- milieuzone - geurzone 2 (art. 29.2) 131.176 6,11%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 31) 3.747 0,17%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 31) 2.112 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 31) 536 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 31) 3.629 0,17%