Bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Langedijk
DossierNL.IMRO.0416.BPNSZS2012
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0416.BPNSZS2012-va02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.146.004 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 32.476 1,51%
- Agrarisch (art. 3) 32.476 1,51%
Bedrijf 7.263 0,34%
- Bedrijf (art. 4) 6.679 0,31%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 584 0,03%
Bedrijventerrein 67.051 3,12%
- Bedrijventerrein -2 (art. 6) 67.051 3,12%
Detailhandel 1.740 0,08%
- Detailhandel (art. 7) 1.740 0,08%
Dienstverlening 8.403 0,39%
- Dienstverlening (art. 8) 8.403 0,39%
Gemengd 177.546 8,27%
- Gemengd (art. 9) 177.546 8,27%
Groen 143.968 6,71%
- Groen (art. 10) 143.968 6,71%
Horeca 5.651 0,26%
- Horeca (art. 11) 5.651 0,26%
Maatschappelijk 93.895 4,38%
- Maatschappelijk (art. 12) 93.895 4,38%
Recreatie 3.117 0,15%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 13) 3.117 0,15%
Sport 67.039 3,12%
- Sport (art. 14) 67.039 3,12%
Tuin 178.668 8,33%
- Tuin (art. 15) 178.668 8,33%
Verkeer 536.970 25,02%
- Verkeer (art. 16) 536.970 25,02%
Water 155.920 7,27%
- Water (art. 17) 155.920 7,27%
Wonen 666.292 31,05%
- Wonen - Dubbel (art. 18) 89.638 4,18%
- Wonen - Rij (art. 19) 316.447 14,75%
- Wonen - Vrijstaand (art. 20) 195.832 9,13%
- Wonen - Woongebouw (art. 21) 64.374 3,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.153.890 100,37%
Waarde - Archeologie 1 (art. 22) 7.856 0,37%
Waarde - Archeologie 2 (art. 23) 290.862 13,55%
Waarde - Archeologie 5 (art. 24) 1.847.287 86,08%
Waarde - Karakteristieke en beeldbepalende panden (art. 25) 7.886 0,37%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 215.437 10,04%
milieuzone - geurzone 1 (art. 29.1) 84.261 3,93%
milieuzone - geurzone 2 (art. 29.2) 131.176 6,11%
Wro-zone 10.023 0,47%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 31) 3.747 0,17%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 31) 2.112 0,10%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 31) 536 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 31) 3.629 0,17%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Oudkarspel en Koedijk detail kaart
gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Voorburggracht 224 Zuid Scharwoude detail kaart
Bestemmingsplan Voorburggracht 224 Zuid Scharwoude detail kaart
Veilingterrein oost detail kaart
Bestemmingsplan perceel achter Voorburggracht 99 in Zuid-Scharwoude detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Molengroet 1 te Noord-Scharwoude detail
Verordening op de fora Langedijk 2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Langedijk 2019 detail
Verordening rechtspositie raads- en burgerraadsleden 2019 detail
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aagtegroet Zuid-Scharwoude detail
Admiraalsgroet Zuid-Scharwoude detail
Alikruik Noord-Scharwoude detail
Amalia van Solmsstraat Noord-Scharwoude detail
Amelsgroet Zuid-Scharwoude detail
Anna van Burenstraat Noord-Scharwoude detail
Anna van Saksenstraat Noord-Scharwoude detail
Anemonenstraat Noord-Scharwoude detail
Begoniastraat Noord-Scharwoude detail
Berkenhof Zuid-Scharwoude detail

Meer weten over adressen?