7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Oudkarspel en Koedijk heeft op 29-01-2019 de status vastgesteld gekregen door Langedijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Langedijk
Dossier
NL.IMRO.0416.BPOKKD2014
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0416.BPOKKD2014-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.499.851 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 102.506 6,83%

- Bedrijf (art. 4) 108.266 7,22%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 353 0,02%

- Bedrijventerrein - 2 (art. 6) 44.973 3,00%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 2.432 0,16%

- Detailhandel (art. 8) 4.562 0,30%

- Dienstverlening (art. 9) 3.353 0,22%

- Gemengd (art. 10) 135.891 9,06%

- Groen (art. 11) 185.216 12,35%

- Horeca (art. 12) 4.419 0,29%

- Maatschappelijk (art. 13) 22.032 1,47%

- Sport (art. 14) 63.185 4,21%

- Tuin (art. 15) 95.451 6,36%
- Tuin - 2 (art. 16) 31.620 2,11%

- Verkeer (art. 17) 248.085 16,54%

- Water (art. 18) 95.880 6,39%

- Wonen - Dubbel (art. 19) 79.587 5,31%
- Wonen - Rij (art. 20) 52.959 3,53%
- Wonen - Vrijstaand (art. 21) 217.326 14,49%
- Wonen - Woongebouw (art. 22) 1.753 0,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 16.198 1,08%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 25) 242.471 16,17%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 26) 1.182.497 78,84%
- Waarde - Karakteristieke en beeldbepalende panden (art. 27) 11.414 0,76%

- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 181.076 12,07%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - kwetsbare objecten (art. 32.1) 199 0,01%
- veiligheidszone - lpg (art. 32.2) 8.865 0,59%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 32.3) 43.883 2,93%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 34) 3.093 0,21%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 34) 681 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 34) 2.199 0,15%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 34) 516 0,03%