Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 23-05-2017 de status ontwerp gekregen door Medemblik.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0420.14410105
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0420.14410105-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 88.317.055 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 75.251.343 85,21%
- Agrarisch (art. 3) 72.107.661 81,65%
- Agrarisch - Glastuinbouw 1 (art. 4) 2.513.700 2,85%
- Agrarisch - Glastuinbouw 2 (art. 5) 496.940 0,56%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 6) 20.977 0,02%
- Agrarisch - Proeftuin (art. 7) 24.312 0,03%
- Agrarisch - Veredelingsbedrijf (art. 8) 87.753 0,10%
Bedrijf 553.289 0,63%
- Bedrijf (art. 9) 173.645 0,20%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 10) 2.370 0,00%
- Bedrijf - Grasdrogerij (art. 11) 36.217 0,04%
- Bedrijf - Loon- en grondverzetbedrijf (art. 12) 78.535 0,09%
- Bedrijf - Meet-en regelstation (art. 13) 2.647 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 14) 8.796 0,01%
- Bedrijf - Rioolwaterzuivering (art. 15) 185.694 0,21%
- Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen (art. 16) 65.385 0,07%
Bos 12.553 0,01%
- Bos (art. 17) 12.553 0,01%
Cultuur en ontspanning 12.261 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Stoommachinemuseum (art. 18) 12.261 0,01%
Detailhandel 16.056 0,02%
- Detailhandel (art. 19) 2.100 0,00%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 20) 13.956 0,02%
Groen 41.126 0,05%
- Groen (art. 21) 41.126 0,05%
Horeca 3.425 0,00%
- Horeca - 1 (art. 22) 2.260 0,00%
- Horeca - 2 (art. 23) 1.165 0,00%
Maatschappelijk 22.182 0,03%
- Maatschappelijk (art. 24) 1.902 0,00%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 25) 20.279 0,02%
Natuur 3.557.112 4,03%
- Natuur (art. 26) 3.557.112 4,03%
Recreatie 697.367 0,79%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 27) 291.956 0,33%
- Recreatie - Recreatiewoningenterrein (art. 28) 137.837 0,16%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 29) 215.366 0,24%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 30) 52.208 0,06%
Sport 287.735 0,33%
- Sport (art. 31) 34.541 0,04%
- Sport - Golfbaan (art. 32) 226.645 0,26%
- Sport - Manege (art. 33) 26.549 0,03%
Verkeer 3.619.462 4,10%
- Verkeer (art. 34) 3.208.933 3,63%
- Verkeer - Fietspaden (art. 35) 224.705 0,25%
- Verkeer - Railverkeer (art. 36) 185.823 0,21%
Water 3.769.268 4,27%
- Water (art. 37) 3.212.065 3,64%
- Water - Waterstaat (art. 38) 557.203 0,63%
Wonen 473.863 0,54%
- Wonen (art. 39) 365.388 0,41%
- Wonen - Stolp (art. 40) 108.474 0,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 2.047.077 2,32%
- Leiding - Gas (art. 41) 276.882 0,31 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 42) 1.119.106 1,27 %
- Leiding - Riool (art. 43) 158.975 0,18 %
- Leiding - Water (art. 44) 492.114 0,56 %
Waarde 87.502.591 99,08%
- Waarde - Aardkundig (art. 45) 289.507 0,33 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 46) 555.402 0,63 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 47) 1.315.442 1,49 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 48) 83.086.991 94,08 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 49) 14.837 0,02 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 50) 1.463.277 1,66 %
- Waarde - Archeologisch monument (art. 51) 171.616 0,19 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 52) 40.862 0,05 %
- Waarde - Meerwal en restveengebied (art. 53) 564.656 0,64 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 1.973.521 2,23%
- geluidzone - industrie (art. 57.1) 1.973.521 2,23 %
Milieuzone 739.185 0,84%
- milieuzone - geurzone (art. 57.2) 739.185 0,84 %
Overige zone 68.459 0,08%
- overige zone - windturbine (art. 57.3) 68.459 0,08 %
Veiligheidszone 23.055 0,03%
- veiligheidszone - bedrijven (art. 57.4) 13.089 0,01 %
- veiligheidszone - lpg (art. 57.5) 9.966 0,01 %
Vrijwaringszone 6.234.144 7,06%
- vrijwaringszone - dijk (art. 57.6) 1.379.812 1,56 %
- vrijwaringszone - (energie-)infrastructuur (art. 57.7) 101.971 0,12 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 57.8) 413.551 0,47 %
- vrijwaringszone - recht van afpaling (art. 57.9) 4.162.919 4,71 %
- vrijwaringszone - weg (art. 57.10) 175.891 0,20 %
Wetgevingzone 5.520.988 6,25%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 79.560 0,09 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 3.7.14) 598.140 0,68 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 3.7.15) 596.936 0,68 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 3.7.9) 37.641 0,04 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 3.7.17) 4.202.719 4,76 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 59) 5.993 0,01 %