7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Dorpskernen III heeft op 22-02-2013 de status ontwerp gekregen door Medemblik.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Medemblik
Dossier
NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-ON01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.975.191 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.246.682 28,17%
- Agrarisch - Glastuinbouw 2 (art. 4) 139.964 1,75%
- Agrarisch - Veredelingsbedrijf (art. 5) 57.932 0,73%

- Bedrijf (art. 6) 102.857 1,29%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 7) 2.693 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen (art. 8) 2.117 0,03%

- Bedrijventerrein (art. 9) 117.620 1,47%

- Centrum (art. 10) 7.810 0,10%

- Cultuur en ontspanning (art. 11) 5.190 0,07%

- Detailhandel (art. 12) 21.754 0,27%

- Dienstverlening (art. 13) 11.723 0,15%

- Gemengd - 1 (art. 14) 15.013 0,19%
- Gemengd - 2 (art. 15) 2.019 0,03%

- Groen (art. 16) 502.797 6,30%

- Horeca (art. 17) 13.897 0,17%

- Maatschappelijk (art. 18) 91.106 1,14%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 19) 31.776 0,40%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 20) 40.734 0,51%
- Recreatie - Recreatiewoningen (art. 21) 3.108 0,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 22) 94.297 1,18%
- Recreatie - Volkstuin (art. 23) 17.182 0,22%

- Sport (art. 24) 273.076 3,42%
- Sport - Manege (art. 25) 25.923 0,33%

- Verkeer (art. 26) 207.032 2,60%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 27) 524.157 6,57%

- Water (art. 28) 667.240 8,37%
- Water - Waterbouwkundig (art. 29) 30.504 0,38%
- Water - Waterbuffer (art. 30) 29.829 0,37%
- Water - Waterkering (art. 31) 451.349 5,66%

- Wonen (art. 32) 2.185.484 27,40%
- Wonen - Uit te werken (art. 35) 6.557 0,08%
- Wonen - Wooncentrum (art. 33) 15.648 0,20%
- Wonen - Woongebouw (art. 34) 30.121 0,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 36) 2.938 0,04%
- Leiding - Water (art. 37) 2.595 0,03%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 38) 481.414 6,04%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 39) 476.029 5,97%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone (art. 43.1) 97.398 1,22%

- veiligheidszone - lpg (art. 43.4) 735 0,01%

- vrijwaringszone - dijk (art. 43.2) 1.602.059 20,09%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 43.3) 119.561 1,50%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 45.2) 2.200 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 45.3) 24.721 0,31%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 45.4) 1.226 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 45.5) 846 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 45.6) 15.146 0,19%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 45.7) 45.434 0,57%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 45.8) 5.386 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 45.9) 21.986 0,28%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken , dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 7.975.191 100%
Enkelbestemming 0,08%