Bestemmingsplan dorpskernen IV

Bestemmingsplan dorpskernen IV heeft op 30-06-2014 de status concept gekregen door Medemblik.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Medemblik
Dossier
NL.IMRO.0420.BPHDorpskernenIV
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0420.BPHDorpskernenIV-ON01
Planstatus
concept
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.904.273 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 5.591.730 56,46%
- Agrarisch - Glastuinbouw 2 (art. 4) 113.036 1,14%

- Bedrijf (art. 5) 233.198 2,35%
- Bedrijf - Distributiecentrum (art. 6) 125.390 1,27%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 7) 50.077 0,51%
- Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen (art. 8) 6.179 0,06%

- Detailhandel (art. 9) 37.584 0,38%

- Dienstverlening (art. 10) 1.824 0,02%

- Gemengd (art. 11) 11.696 0,12%
- Gemengd - 2 (art. 12) 30.461 0,31%

- Groen (art. 13) 246.744 2,49%

- Horeca (art. 14) 7.633 0,08%

- Kantoor (art. 15) 6.486 0,07%
- Kantoor - 1 (art. 16) 20.977 0,21%

- Maatschappelijk (art. 17) 175.571 1,77%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 3.994 0,04%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 33.809 0,34%
- Recreatie - Volkstuin (art. 20) 959 0,01%

- Sport (art. 21) 151.775 1,53%
- Sport - Manege (art. 22) 24.324 0,25%

- Verkeer (art. 23) 458.507 4,63%
- Verkeer - Fietspad (art. 24) 13.107 0,13%
- Verkeer - Railverkeer (art. 25) 12.648 0,13%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 26) 306.314 3,09%

- Water (art. 27) 329.489 3,33%

- Wonen (art. 28) 1.872.681 18,91%
- Wonen - Stolp (art. 29) 6.619 0,07%
- Wonen - Wooncentrum (art. 30) 13.221 0,13%
- Wonen - Woongebouw (art. 31) 12.341 0,12%
- Wonen - Woonwagenkamp (art. 32) 1.595 0,02%

- Woongebied (art. 33) 4.302 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 34) 18.369 0,19%
- Leiding - Hoogspanning (art. 35) 16.871 0,17%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 36) 52.814 0,53%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 37) 20.991 0,21%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 38) 1.244.091 12,56%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 39) 7.480.818 75,53%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 40) 953.590 9,63%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 43.1) 130.296 1,32%

- milieuzone - wko (art. 43.2) 7.675 0,08%

- veiligheidszone - lpg (art. 43.3) 6.655 0,07%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 45) 23.980 0,24%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 45) 329.180 3,32%