dorpskernen IV

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Medemblik
DossierNL.IMRO.0420.BPHDorpskernenIV
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0420.BPHDorpskernenIV-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-09-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 15-02-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.897.683 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 5.700.353 57,59%
- Agrarisch (art. 3) 5.525.793 55,83%
- Agrarisch - Glastuinbouw 2 (art. 4) 174.561 1,76%
Bedrijf 414.018 4,18%
- Bedrijf (art. 5) 232.373 2,35%
- Bedrijf - Distributiecentrum (art. 6) 125.390 1,27%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 7) 50.077 0,51%
- Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen (art. 8) 6.179 0,06%
Detailhandel 37.584 0,38%
- Detailhandel (art. 9) 37.584 0,38%
Dienstverlening 1.824 0,02%
- Dienstverlening (art. 10) 1.824 0,02%
Gemengd 42.157 0,43%
- Gemengd (art. 11) 11.696 0,12%
- Gemengd - 2 (art. 12) 30.461 0,31%
Groen 248.907 2,51%
- Groen (art. 13) 248.907 2,51%
Horeca 7.633 0,08%
- Horeca (art. 14) 7.633 0,08%
Kantoor 27.463 0,28%
- Kantoor (art. 15) 6.486 0,07%
- Kantoor - 1 (art. 16) 20.977 0,21%
Maatschappelijk 179.565 1,81%
- Maatschappelijk (art. 17) 175.571 1,77%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 3.994 0,04%
Recreatie 34.768 0,35%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 33.809 0,34%
- Recreatie - Volkstuin (art. 20) 959 0,01%
Sport 171.531 1,73%
- Sport (art. 21) 147.207 1,49%
- Sport - Manege (art. 22) 24.324 0,25%
Verkeer 790.151 7,98%
- Verkeer (art. 23) 458.505 4,63%
- Verkeer - Fietspad (art. 24) 13.107 0,13%
- Verkeer - Railverkeer (art. 25) 12.648 0,13%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 26) 305.891 3,09%
Water 329.643 3,33%
- Water (art. 27) 329.643 3,33%
Wonen 1.907.782 19,28%
- Wonen (art. 28) 1.880.624 19,00%
- Wonen - Wooncentrum (art. 29) 13.221 0,13%
- Wonen - Woongebouw (art. 30) 12.341 0,12%
- Wonen - Woonwagenkamp (art. 31) 1.595 0,02%
Woongebied 4.302 0,04%
- Woongebied (art. 32) 4.302 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 206.748 2,09%
Leiding - Gas (art. 33) 18.369 0,19%
Leiding - Hoogspanning (art. 34) 41.816 0,42%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 35) 52.814 0,53%
Leiding - Water (art. 36) 93.748 0,95%
Waarde 9.692.901 97,93%
Waarde - Archeologie 1 (art. 37) 20.991 0,21%
Waarde - Archeologie 2 (art. 38) 1.243.277 12,56%
Waarde - Archeologie 3 (art. 39) 7.476.006 75,53%
Waarde - Archeologie 4 (art. 40) 952.627 9,62%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 116.096 1,17%
geluidzone - industrie (art. 43.1) 116.096 1,17%
Milieuzone 7.675 0,08%
milieuzone - wko (art. 43.2) 7.675 0,08%
Veiligheidszone 9.310 0,09%
veiligheidszone - bedrijven (art. 43.3) 2.656 0,03%
veiligheidszone - lpg (art. 43.4) 6.655 0,07%
Wetgevingzone 353.160 3,57%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 45) 23.980 0,24%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 45) 329.180 3,33%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Wijzend 13 - 15 Nibbixwoud detail kaart
De eendragt Wognum detail kaart
Herziening Bloesemgaerde Wognum detail kaart
Bestemmingsplan Dorpskern I detail kaart
dorpskernen IV detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Nadere regels budget leefbaarheid detail
Gemeente Medemblik, Geaccepteerde sloopmelding, Driesprong 26, 28 en 32, Nibbixwoud week 35 detail
Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019 detail
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Medemblik 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dars Wognum detail
Dreef Nibbixwoud detail
Kroft Wognum detail
Bessie Nibbixwoud detail
Ganker Nibbixwoud detail
Ganker Benningbroek detail
Rijweg Zwaagdijk-West detail
Schouw Wognum detail
Tender Wognum detail
Wadway Wognum detail

Meer weten over adressen?