6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied heeft op 22-02-2013 de status ontwerp gekregen door Gooise Meren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gooise Meren
Dossier
NL.IMRO.0424.BP0300LANDGEBI2011
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0424.BP0300LANDGEBI2011-0201
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 34.004.659 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 96.152 0,28%
- Agrarisch - Paardenfokkerij (art. 4) 215.671 0,63%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 6.429.645 18,91%

- Bedrijf (art. 7) 44.928 0,13%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 8) 1.280 0,00%
- Bedrijf - Meet- en regelstation (art. 9) 1.749 0,01%

- Bos (art. 10) 3.996 0,01%

- Cultuur en ontspanning (art. 11) 39.449 0,12%

- Detailhandel (art. 12) 67.269 0,20%

- Gemengd (art. 13) 3.808 0,01%

- Groen (art. 14) 837.353 2,46%

- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 178.885 0,53%
- Maatschappelijk - Uit te werken (art. 30) 48.163 0,14%

- Natuur - 1 (art. 16) 1.878.880 5,53%
- Natuur - 2 (art. 17) 469.880 1,38%

- Atelier (art. 6) 143 0,00%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 7.439 0,02%
- Recreatie - Volkstuin (art. 19) 30.017 0,09%

- Sport (art. 20) 83.440 0,25%
- Sport - Manege (art. 21) 74.780 0,22%

- Tuin (art. 22) 27.661 0,08%
- Tuin - 1 (art. 23) 9.064 0,03%

- Verkeer (art. 24) 303.721 0,89%
- Verkeer - Rijksweg (art. 25) 1.572.937 4,63%
- Verkeer - Spoor (art. 26) 88.203 0,26%
- Verkeer - Verzorgingsplaats (art. 27) 98.999 0,29%

- Water (art. 28) 21.323.747 62,71%

- Wonen (art. 29) 67.399 0,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 31) 60.654 0,18%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 32) 797.953 2,35%
- Leiding - Leidingstrook (art. 33) 145.524 0,43%
- Leiding - Water (art. 34) 70.151 0,21%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 35) 698.350 2,05%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 36) 247.274 0,73%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 37) 502.970 1,48%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 40) 7.857.636 23,11%

- Waterstaat - Waterkering (art. 41) 2.222.275 6,54%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 45) 1.315.133 3,87%

- veiligheidszone - lpg (art. 45) 70.860 0,21%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 45) 332.579 0,98%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 45) 31.932 0,09%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Maatschappelijk - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 34.004.659 100%
Enkelbestemming 0,14%