6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Muiden heeft op 04-07-2013 de status vastgesteld gekregen door Gooise Meren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gooise Meren
Dossier
NL.IMRO.0424.BP0300LANDGEBI2011
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0424.BP0300LANDGEBI2011-0301
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 33.975.011 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 96.152 0,28%
- Agrarisch - Paardenfokkerij (art. 4) 215.671 0,63%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 6.293.773 18,52%

- Bedrijf (art. 6) 44.928 0,13%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 7) 1.280 0,00%
- Bedrijf - Meet- en regelstation (art. 8) 1.749 0,01%

- Bos (art. 9) 25.261 0,07%

- Cultuur en ontspanning (art. 10) 39.449 0,12%

- Detailhandel (art. 11) 67.269 0,20%

- Gemengd (art. 12) 3.808 0,01%
- Gemengd - 1 (art. 13) 498 0,00%
- Gemengd - 2 (art. 14) 9.178 0,03%

- Groen (art. 15) 869.939 2,56%

- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 151.896 0,45%
- Maatschappelijk - Uit te werken (art. 31) 48.163 0,14%

- Natuur - 1 (art. 17) 1.936.411 5,70%
- Natuur - 2 (art. 18) 469.880 1,38%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 7.439 0,02%
- Recreatie - Volkstuin (art. 20) 30.017 0,09%

- Sport (art. 21) 83.440 0,25%
- Sport - Manege (art. 22) 74.780 0,22%

- Tuin (art. 23) 31.871 0,09%
- Tuin - 1 (art. 24) 9.064 0,03%

- Verkeer - 1 (art. 25) 305.721 0,90%
- Verkeer - 2 (art. 26) 1.546.685 4,55%
- Verkeer - Spoor (art. 27) 88.203 0,26%
- Verkeer - Verzorgingsplaats (art. 28) 121.320 0,36%

- Water (art. 29) 21.332.595 62,79%

- Wonen (art. 30) 68.571 0,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 32) 78.123 0,23%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 33) 947.647 2,79%
- Leiding - Leidingstrook (art. 34) 150.435 0,44%
- Leiding - Water (art. 35) 77.358 0,23%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 36) 695.521 2,05%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 37) 14.939.817 43,97%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 38) 2.580.503 7,60%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 39) 11.158.915 32,84%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 40) 2.036.292 5,99%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 41) 10.168.536 29,93%

- Waterstaat - Waterkering (art. 42) 2.407.989 7,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 46.1) 1.315.133 3,87%

- veiligheidszone - lpg (art. 46.2) 141.485 0,42%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46.3) 332.579 0,98%
- vrijwaringszone - radar (art. 46.4) 1.129.997 3,33%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 46.5) 28.311 0,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 46.6) 62.359 0,18%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 46.7) 18.533 0,05%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Maatschappelijk - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 33.975.011 100%
Enkelbestemming 0,14%