Stedelijk Gebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gooise Meren
DossierNL.IMRO.0425.BP2014stedelijkgeb
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0425.BP2014stedelijkgeb-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 13-05-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.019.041 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 153.113 3,81%
- Agrarisch (art. 3) 153.113 3,81%
Bedrijf 20.386 0,51%
- Bedrijf (art. 4) 20.386 0,51%
Detailhandel 64.309 1,60%
- Detailhandel (art. 5) 62.286 1,55%
- Detailhandel - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 6) 1.324 0,03%
- Detailhandel - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 7) 699 0,02%
Gemengd 13.443 0,33%
- Gemengd (art. 8) 13.443 0,33%
Groen 594.021 14,78%
- Groen (art. 9) 594.021 14,78%
Horeca 432 0,01%
- Horeca (art. 10) 432 0,01%
Kantoor 8.087 0,20%
- Kantoor (art. 11) 8.087 0,20%
Maatschappelijk 153.601 3,82%
- Maatschappelijk (art. 12) 153.601 3,82%
Recreatie 189.773 4,72%
- Recreatie (art. 13) 45.115 1,12%
- Recreatie - Jachthaven (art. 14) 144.658 3,60%
Sport 166.300 4,14%
- Sport (art. 15) 166.300 4,14%
Tuin 473.566 11,78%
- Tuin (art. 16) 473.566 11,78%
Verkeer 816.470 20,32%
- Verkeer (art. 17) 197.711 4,92%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 36.314 0,90%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 582.444 14,49%
Water 207.210 5,16%
- Water (art. 20) 207.210 5,16%
Wonen 1.158.331 28,82%
- Wonen (art. 21) 1.158.331 28,82%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 16.874 0,42%
Leiding - Water (art. 22) 16.874 0,42%
Waarde 115.045 2,86%
Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 13.663 0,34%
Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 85.603 2,13%
Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 15.779 0,39%
Waterstaat 195.212 4,86%
Waterstaat - Waterkering (art. 26) 195.212 4,86%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 64.436 1,60%
geluidzone - industrie (art. 29.1) 64.436 1,60%
Veiligheidszone 1.954 0,05%
veiligheidszone - lpg (art. 29) 1.954 0,05%
Wetgevingzone 12.092 0,30%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4.5.1) 2.043 0,05%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 4.5.1) 2.038 0,05%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 4.5.1) 3.606 0,09%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 8.5) 942 0,02%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 4.5.1) 2.215 0,06%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 4.5.1) 1.248 0,03%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Veegbestemmingsplan 2016 detail kaart
Rotonde Churchillstraat-Rijksweg detail kaart
Regeling meervoudige bewoning detail kaart
Stork-terrein Naarden detail kaart
Stedelijk Gebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling Kinder- en jeugdbudget Gooise Meren 2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Gooise Meren detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gooise Meren 2019 detail
Regeling Doe-budget 2019 detail
Huisvestingsverordening Gooise Meren 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Vermeerlaan Naarden detail
Vierschaar Naarden detail
Vincent van Goghlaan Naarden detail
Vroedschap Naarden detail
Wagnerlaan Naarden detail
Walgang Naarden detail
Wethouder Königlaan Naarden detail
Wijkplaats Naarden detail
Zwarteweg Naarden detail
IJsselmeerweg Naarden detail

Meer weten over adressen?