6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018 heeft op 14-03-2019 de status ontwerp gekregen door Opmeer.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Opmeer
Dossier
NL.IMRO.0432.BPHAWG2017
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0432.BPHAWG2017-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.583.091 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 249.469 15,76%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 712.143 44,98%

- Bedrijf (art. 5) 39.995 2,53%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 648 0,04%
- Bedrijf - Trafo (art. 7) 269 0,02%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 9.583 0,61%

- Horeca (art. 9) 3.184 0,20%

- Maatschappelijk (art. 10) 23.036 1,46%

- Natuur (art. 11) 39.349 2,49%

- Sport (art. 12) 40.682 2,57%

- Verkeer (art. 13) 23.714 1,50%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 83.963 5,30%

- Water (art. 15) 40.523 2,56%

- Wonen (art. 16) 50.409 3,18%
- Wonen - Historisch lint (art. 17) 266.124 16,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 18) 8.321 0,53%

- Waarde - Aardkundig (art. 19) 682.420 43,11%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 44.027 2,78%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 645.665 40,79%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 22) 508.560 32,12%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 23) 371.223 23,45%

- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 72.225 4,56%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geur (art. 28.1) 223.682 14,13%
- milieuzone - stiltegebied (art. 28.2) 855.805 54,06%

- overige zone - weidevogelgebied (art. 28.3) 978.862 61,83%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 28.4) 239.543 15,13%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 5.8) 1.856 0,12%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 17.8) 2.006 0,13%